tisdag 17 november 2009

POESI OCH MIGRATON

Torsdagen den 12/11 hölls ett seminarium på temat POESI OCH MIGRATION med utgångspunkt i Gloria Gervitz dikt på Cervantesintiutet i Stockholm. Poeter och författaren många olika länder och språk hade bjudits in till samtalet. Institutets nya chef, författaren, filmaren och litteraturvetaren Irene Zoe Almada hälsade alla välkomna och tackade i bland andra Mexikos ambassadör, som närvarade vid seminariet, för ekonomiskt stöd.
Magnus William-Olsson inledde genom att presentera temat, de medverkande och Glorias långa dikt. Gloria och en av hennes översättare, Ulf Erikson, läste ur de nya boken. Litteraturvetaren Carin Franzén höll sedan ett mycket vackert föredrag om exilens betydelse för posin och dess historia i allmänhet och i Glorias dikt i synnerhet. Hon fann exilen och hemlösheten som konstitutiv för poesin, men skiljde samtidigt mellan exilen som poetologisk omständighet och individuell kroppslig erfarenhet. Därefter talade författaren o kritikern Ana Valdés utifrån sina egna erfarenheter av latinamerikans multikulturalism om rörelen mellan länder och språk i kroppen såväl som i skrivandet. Gloria och Ulf läste ännu några stycken och seminariet slutade med en lång animerad diskusson mellan panel och publik över kvällens ämne. Till sist vacklade vi all trötta men lyckliga ut i det stockholmska novembermörkret.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar