fredag 4 juni 2010

Mexikanskt poesibesök

Den Mexikanska poeten Rocío Cerón (född 1972) har besökt Danmark, Finland, Sverige och presenterat sitt arbete som poet och förläggare. Jag såg henne på Cervantesinstitutet den 3/6. 10. Cerón är ett exempel på den rörelse inom den samtida poesin som söker sig över konstartsgränserna i hägnet av de nya teknikernas möjligheter. Hon arbetar med video, med musik och bild pappersböcker som inte sällan har en direkt förlängning till filmer och musik på nätet. Hon samarbetar med kända konstnärer, musiker, tonsättare och filmare och framför också sina verk som föreställningar med livemusiker och dansare. På Cervantesinstitutet menade hon sig i detta anknyta till såväl den grekiska körlyriken som till medeltida trubadurlyrik. Det är lätt att associera till poeter som Susan Howe eller i Sverige Marie Silkeberg som också har utvidgat sina poetiska praktiker till andra medier. Men Rocío Cerón förefaller inte vara en lika uttrycksstäng poet, det lilla jag fick se av hennes nya verk Imperio hade mycket litet av klassisk avantgardestetik över sig. Den som vill se ett exempel på hennes videopoesi kan se en engelskspråkig variant på http://www.youtube.com/watch?v=GuRHQsm8-_I
Det finns för övrigt mycket material om Rocío Cerón på nätet. Det att hon själv är verksam som förläggare och i någon mening artikulerar sitt arbete i projekt, vilka kan infattar såväl eget skrivande som andras och egna böcker, samarbeten, happenings och föreställningar gör henne till representant för en viktig rörelse i tiden. På många håll i världen förstår poeten sig idag som en sorts aktivist i god mening. Poesi i utvidgad mening, som ett sätt att vara och leva i världen
Jag frågade henne ur hon förhöll sig till ”det poetiska” i sin konstartsutvidgade poesi. Hennes svar gjorde mig lite besviken. Hon menade helt banalt att ”det poetiska” helt enkelt är ett sätt att uppfatta världen, ett perspektiv och ett sätt att se. Jag hade hoppats på ett estetiskt eller kanske kunskapsteoretiskt svar.
Magnus William-Olsson

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar